Ubezpieczenia na życie

Szczęśliwa emerytura z ubezpieczeniem na życie

comperia.pl
comperia.pl

Komentarze

  Ubezpieczenie-dla-studenta---z-uczelni-nie-zawsze-korzystne

  Początek roku akademickiego to dobry moment, aby zainteresować się tematem ubezpieczeń studenckich. Nieprzewidziane zdarzenia mogą przydarzyć się bowiem każdemu, a studenci nie należą do najzamożniejszej grupy społecznej. Choć na rynku dostępnych jest wiele polis w różnych wariantach, studenci zazwyczaj wybierają te oferowane przez uczelnię.

  Dobra polisa powinna gwarantować szeroki zakres ochrony w przystępnej cenie. Nie wszystkie ubezpieczenia oferowane przez uczelnię spełniają jednak te kryteria. Warto więc zapoznać się z ofertami innych ubezpieczycieli, tak aby wybrać pakiet najkorzystniejszy dla siebie.

  Przed czym chroni studenta polisa?

  Dobrowolne ubezpieczenie studenckie zawiera:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, na które student jest narażony zarówno, przebywając na uczelni, jak i poza nią,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantujące zwrot wydatków poniesionych na rehabilitację czy leczenie,
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, chroniące w przypadku zaistnienia zdarzenia, w którym ucierpią osoby trzecie lub ich majątek.

  Ponadto ubezpieczyciele udostępniają różnego rodzaju pakiety dodatkowe, które na ogół można nabyć po opłaceniu wyższej składki.  

  Ubezpieczenie z uczelni – kiedy się nie opłaca?

  Uczelnie mają podpisane umowy ubezpieczeniowe z towarzystwami, tak więc koszty takich polis nie są wysokie. Ich cechą jest jednak to, że nierzadko wysokość świadczeń, którą gwarantują, nie jest zadowalająca. Suma ubezpieczenia wynosi w takich przypadkach na ogół od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Choć przeważnie na rynku można znaleźć inne, bardziej opłacalne polisy, ostatecznie lepiej jest wykupić tę oferowaną przez uczelnię niż nie posiadać żadnej.

  Samodzielny wybór polisy

  Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest samodzielny wybór takiej polisy, która zapewni ochronę w sytuacjach najbardziej nam zagrażających. Wiąże się to jednak z koniecznością uważnego przeanalizowania i porównania warunków ubezpieczenia wielu polis, co dla wielu studentów jest zniechęcające. Ponadto indywidualne polisy są droższe niż te oferowane przez uczelnie. Korzyścią są jednak wyższe sumy ubezpieczenia oraz możliwość dokupienia dodatkowych opcji ochrony – zazwyczaj niedostępnych w tych proponowanych przez uczelnie.

  Możliwość komentowania Ubezpieczenie dla studenta – z uczelni nie zawsze korzystne została wyłączona  |  

  Kategorie: Ubezpieczenia

  Rozwiązanie-umowy-z-HESTIA

  Ergo Hestia to istniejąca od 1991 roku polska grupa towarzystw ubezpieczeniowych. Firma oferuje ubezpieczenia dla małego i średniego biznesu oraz dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia. Łatwo wykupimy tu ubezpieczenie, ale czy równie łatwo zawartą z HESTIĄ umowę rozwiążemy? Zbadaliśmy to na przykładzie OC.

  W towarzystwie ubezpieczeniowym Hestia możemy znaleźć kompleksową ofertę, która obejmuje różne obszary ryzyka m.in. samochód, dom lub mieszkanie, podróże, człowieka, zdrowie i życie, biznes. Firma ta posiada ponad 3700 doradców działających na terenie kraju, a także ponad 600 punktów obsługi klienta.

  Wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzieć umowę OC możemy w przypadku, gdy:

  • jesteśmy nowym posiadaczem samochodu, który jest ubezpieczony przez jego poprzedniego właściciela w Hestii,
  • wykupiliśmy ubezpieczenie OC w Ergo Hestii na rok i chcemy zrezygnować z kontynuacji polisy na kolejny okres.

  Zakup pojazdu

  Gdy kupujemy pojazd, który ma zawartą polisę OC w Ergo Hestii, można to ubezpieczenie wypowiedzieć lub kontynuować do końca trwania umowy. Gdy nabywca zdecyduje się na kontynuację OC, umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem jej trwania.

  W przypadku, gdy nabywca pojazdu chce umowę wypowiedzieć wcześniej, towarzystwo Hestia podaje dokładne wytyczne, jak należy postępować. Nowy właściciel ma na taką decyzję 30 dni. Aby wypowiedzieć umowę OC kupionego pojazdu, należy na stronie Hestii wydrukować i uzupełnić odpowiedni formularz. Musimy tam wpisać:

  • imię, nazwisko nabywcy pojazdu,
  • adres nabywcy,
  • dane kupionego pojazdu m.in. markę, typ, numer rejestracyjny,
  • numer polisy OC, nazwę zakładu ubezpieczeń zbywcy pojazdu,
  • datę nabycia pojazdu,
  • dane osobowe i adres zamieszkania zbywcy pojazdu,
  • datę i podpis nabywcy pojazdu.

  Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy?

  1. Wypełniony i podpisany formularz wraz z kopią umowy kupna–sprzedaży pojazdu należy przesłać listem poleconym na adres:

  STU Ergo Hestia S.A.
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot

  2. Dokumenty można także przesłać mailem na adres: poczta@ergohestia.pl

  Wypowiedzenie umowy przesyłane mailem powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu. W przypadku wysłania maila wypowiedzenia OC, niezbędne jest dostarczenie oryginału rezygnacji na adres pocztowy.

  3. Formularz rezygnacji z OC można przesłać także faksem na numer: 58 555 60 01.

  W przypadku skorzystania z tej metody przesłania wypowiedzenia należy zachować potwierdzenie nadania faksu, a także niezbędne jest dostarczenie oryginału rezygnacji na adres pocztowy.

  Aby wypowiedzenie było skuteczne, powinno dotrzeć do Ergo Hestii najpóźniej 30 dnia od daty sprzedaży pojazdu.

  Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy z HESTIA została wyłączona  |  

  Kategorie: Ubezpieczenia