Ubezpieczenia na życie

Szczęśliwa emerytura z ubezpieczeniem na życie

comperia.pl
comperia.pl

Komentarze

  Warto odwiedzić

  Rolniku!-Czy-słyszałeś-o-ubezpieczeniach-upraw?

  Po ostatnich klęskach żywiołowych rolnicy częściej niz zwykle ubezpieczają swój majątek, w tym również sięgają po ubezpieczenia upraw. Czy mają szansę na możliwie tanie ubezpieczenie, ale jednocześnie zapewniające wysoką ochronę?

  Rynek ubezpieczeniowy dla przeciętnego klienta jest dość skomplikowany i nieprzejrzysty. Jednakże o to właśnie chodzi firmom ubezpieczeniowym, aby jak najbardziej skomplikować analizę ofert ubezpieczeniowych. Dlatego trzeba weryfikować oferty ubezpieczeniowe, przede wszystkim zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeniowymi, oraz dokładnie czytać umowy ubezpieczeniowe przed ich podpisaniem. Obowiązek ten ciąży na wszystkich starających się o ubezpieczenia, jeżeli oczywiście nie chcą później mieć kłopotów z naliczaniem i wypłatą odszkodowań. Firmy ubezpieczeniowe stale dążą do naliczania jak najniższych odszkodowań, najczęściej zaś do ich niewypłacania. Najlepszym tego dowodem są częste kary dla ubezpieczycieli za wpisywanie niedozwolonych klauzul do umów ubezpieczeniowych. Niezależnie od tego, o jakie ubezpieczenie klient się ubiega, powinien stale patrzeć na ręce ubezpieczycieli.

  Ubezpieczenia rolników

  Rolnicy również powinni dokładnie sprawdzać oferty firm ubezpieczeniowych, ponieważ te nie traktują ich w sposób wyjątkowy. Poza tym rolnicy to wyjątkowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych z uwagi chociażby na wspomnianą specyfikę tego zawodu, jak i nieregularność dochodów. Dlatego firmy ubezpieczeniowe starają się dostosować własną ofertę do potrzeb tej grupy zawodowej.

  Ubezpieczenie upraw rolnych

  Należy podkreślić, że rolnicy prowadzący działalność rolniczą na większym areale niż 1 ha i płacący podatek rolny muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, czyli od ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeń rolniczych jest więcej, w tym wspomniane ubezpieczenie upraw rolnych. Trzeba pamiętać, że rolnicy korzystający z dopłat unijnych, czyli z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, muszą ubezpieczyć uprawy rolne. Niekoniecznie jednak całość tych upraw, przynajmniej połowę areału. Wówczas takie uprawy są chronione, na przykład przed powodzią, gradem, przymrozkami itd. Taka umowa ubezpieczeniowa obowiązuje przez rok i jest odnawiana przed 1 lipca każdego następnego roku. Oczywiście oferta ubezpieczeniowa jest bardzo zróżnicowana, najlepiej ją sprawdzać w firmach ubezpieczeniowych, które mają podpisaną umowę z resortem rolnictwa. Wtedy bowiem, po spełnieniu określonych warunków, rolnicy mogą liczyć na dopłaty do ubezpieczeń nawet do wysokości 50 proc. kosztów składki ubezpieczeniowej.

  Ubezpieczenia, o których była mowa, są obowiązkowe i jeżeli ktoś nie dopełni tych formalności, może zostać ukarany grzywną. Jednakże większą karą byłby w razie szkody brak odszkodowania, dlatego lepiej wykupić takie polisy.

  Komentowanie nie jest możliwe  |  

  Kategorie: Ubezpieczenia

  Lokaty bankowe czy polisy lokacyjne banki polisy lokaty Każdy kto inwestuje czy też oszczędza na rynkach finansowych chciałby aby jego pieni adze były chronione i jeszcze przynosiły zysk. Tak ostatnio się raczej nie da i jeżeli chcemy aby nasze pieniądze były bezpieczne musimy zdecydować się albo na lokaty bankowe albo na konta oszczędnościowe. Lokaty bankowe jak wiadomo chronione są przez bankowy fundusz gwarancyjny i podobna sytuacja jest z kontami oszczędnościowymi. Ale jest jeszcze ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny który chroni polisy lokacyjne. Klienci rynku lokat bankowych wiedzą że lokaty bankowe już nie przynoszą takiego zysku jak kiedyś bowiem banki tną oprocentowanie lokat bankowych związku z tym może polisy lokacyjne byłyby lepszym rozwiązaniem. A więc lokaty bankowe czy polisy lokacyjne? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie bowiem lokaty są produktem bankowych i rządzą się innymi prawami a polisy lokacyjne rządzą się innymi ponieważ są to produkty firm ubezpieczeniowych. – Jeżeli chodzi o polisy lokacyjne to powiedzmy sobie szczerze że nie są to żadne lokaty bankowe a zwykłe polisy ubezpieczeniowe które na zakończenie umowy gwarantują wypłatę określonych odsetek. Czyli jest to zysk z polis lokacyjnych które nie są obciążone podatkiem od zysku i to jest główna zaleta polis lokacyjnych. Krótko mówiąc bank który oferuje polisy lokacyjne jest tylko pośrednikiem pomiędzy firmą ubezpieczeniową a bankiem. Ale trzeba wiedzieć że najczęściej firmy ubezpieczeniowe oraz banki pośredniczące w tym biznesie powiązane są kapitałowo/ Czy polisy lokacyjne cieszą się zainteresowaniem klientów? Z pewnością nie takim jakby oczekiwały tego firmy ubezpieczeniowe – powiedział jeden z klientów tego rynku. Generalnie jednak zainteresowanie polisami lokacyjnymi nie jest największe ponierważ. zakres tego ubezpieczenie jest zbyt mały a poza tym organa kontrolne mają zbyt wiele zastrzeżeń do takich rozwiązań.

  Komentarze(0)  |  

  Kategorie: Ubezpieczenia

  Tagi: banki, lokaty, polisy