Ubezpieczenia na życie

Szczęśliwa emerytura z ubezpieczeniem na życie

comperia.pl
comperia.pl

Komentarze

  Warto odwiedzić

  Czy-można-ubezpieczyć-się-na-wypadek-ciąży?

  Ubezpieczenie na wypadek ciąży to dość popularne rozwiązanie w przypadku ubezpieczeń grupowych, choć ostatnio skorzystać z niego mogą także klienci indywidualni.

  Ubezpieczenie na wypadek ciąży to polisa, która powoduje wypłatę świadczenie w określonej wysokości, w przypadku zajścia kobiety w ciążę. Zazwyczaj kwota świadczenia wynosi 10 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku pracowniczych ubezpieczeń grupowych i od 1000 do 2000 zł w przypadku dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

  W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swojej ofercie możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ciąży. Najtrudniej w tej kwestii będą miały osoby, które objęte są indywidualnym ubezpieczeniem na życie. Można wręcz powiedzieć, iż jest to rzadkość, choć odrobina wysiłku sprawi, że znajdziemy odpowiednie towarzystwo (np. Concordia Ubezpieczenia). Zdecydowanie łatwiej będą miały pracownice zakładów pracy lub kobiety, których mężowie objęci są ubezpieczeniem pracowniczym. W tych dwóch ostatnich przypadkach ubezpieczenie na wypadek ciąży jest niejako elementem całego ubezpieczenia, choć warto upewnić się, czy jest tak na pewno. Jeśli bowiem pracodawca nie zdecydował się na włączenie takiego zdarzenia w pakiet ubezpieczenia, warto poprosić go o rozszerzenie ochrony.

  W przypadku ubezpieczeń na wypadek ciąży warto pamiętać o najważniejszej kwestii, jaką jest okres karencji. W tym przypadku oczywista wydaje się być możliwość nadużyć, czyli podpisywania polisy już "po fakcie", dlatego towarzystwa chronią się przed takimi wyłudzeniami, stosując okres karencji wynoszący nawet do 10 miesięcy. To z kolei oznacza, że decyzję o podpisaniu takiej polisy najlepiej podjąć możliwie najwcześniej, gdyż nawet jeden dzień może skutkować odmową wypłaty świadczenia.

  W przypadku zdecydowania się na opiekę ubezpieczeniową na wypadek ciąży warto też sprawdzić OWU. W ten sposób upewnimy się, czy świadczenie będzie wypłacone tylko w przypadku urodzenia dziecka, czy także w sytuacji, gdy urodzi się ono martwe. Dodatkowo warto zapoznać się z wysokością świadczeń i wszelkimi innymi warunkami, aby ewentualne działania TU wkalkulować w naszą przyszłość.

   

   

  Komentowanie nie jest możliwe  |  

  Kategorie: Ubezpieczenia

  Rolniku!-Czy-słyszałeś-o-ubezpieczeniach-upraw?

  Po ostatnich klęskach żywiołowych rolnicy częściej niz zwykle ubezpieczają swój majątek, w tym również sięgają po ubezpieczenia upraw. Czy mają szansę na możliwie tanie ubezpieczenie, ale jednocześnie zapewniające wysoką ochronę?

  Rynek ubezpieczeniowy dla przeciętnego klienta jest dość skomplikowany i nieprzejrzysty. Jednakże o to właśnie chodzi firmom ubezpieczeniowym, aby jak najbardziej skomplikować analizę ofert ubezpieczeniowych. Dlatego trzeba weryfikować oferty ubezpieczeniowe, przede wszystkim zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeniowymi, oraz dokładnie czytać umowy ubezpieczeniowe przed ich podpisaniem. Obowiązek ten ciąży na wszystkich starających się o ubezpieczenia, jeżeli oczywiście nie chcą później mieć kłopotów z naliczaniem i wypłatą odszkodowań. Firmy ubezpieczeniowe stale dążą do naliczania jak najniższych odszkodowań, najczęściej zaś do ich niewypłacania. Najlepszym tego dowodem są częste kary dla ubezpieczycieli za wpisywanie niedozwolonych klauzul do umów ubezpieczeniowych. Niezależnie od tego, o jakie ubezpieczenie klient się ubiega, powinien stale patrzeć na ręce ubezpieczycieli.

  Ubezpieczenia rolników

  Rolnicy również powinni dokładnie sprawdzać oferty firm ubezpieczeniowych, ponieważ te nie traktują ich w sposób wyjątkowy. Poza tym rolnicy to wyjątkowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych z uwagi chociażby na wspomnianą specyfikę tego zawodu, jak i nieregularność dochodów. Dlatego firmy ubezpieczeniowe starają się dostosować własną ofertę do potrzeb tej grupy zawodowej.

  Ubezpieczenie upraw rolnych

  Należy podkreślić, że rolnicy prowadzący działalność rolniczą na większym areale niż 1 ha i płacący podatek rolny muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, czyli od ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeń rolniczych jest więcej, w tym wspomniane ubezpieczenie upraw rolnych. Trzeba pamiętać, że rolnicy korzystający z dopłat unijnych, czyli z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, muszą ubezpieczyć uprawy rolne. Niekoniecznie jednak całość tych upraw, przynajmniej połowę areału. Wówczas takie uprawy są chronione, na przykład przed powodzią, gradem, przymrozkami itd. Taka umowa ubezpieczeniowa obowiązuje przez rok i jest odnawiana przed 1 lipca każdego następnego roku. Oczywiście oferta ubezpieczeniowa jest bardzo zróżnicowana, najlepiej ją sprawdzać w firmach ubezpieczeniowych, które mają podpisaną umowę z resortem rolnictwa. Wtedy bowiem, po spełnieniu określonych warunków, rolnicy mogą liczyć na dopłaty do ubezpieczeń nawet do wysokości 50 proc. kosztów składki ubezpieczeniowej.

  Ubezpieczenia, o których była mowa, są obowiązkowe i jeżeli ktoś nie dopełni tych formalności, może zostać ukarany grzywną. Jednakże większą karą byłby w razie szkody brak odszkodowania, dlatego lepiej wykupić takie polisy.

  Komentowanie nie jest możliwe  |  

  Kategorie: Ubezpieczenia